Mere info

Har I brug for et indspark, workshop omkring teknologi, medier, robotter, iPad, LightSpeed, eller noget helt andet så kontakt mig:)
Jeg har et tæt samarbejde med Leg med IT, se mere på deres FB side

Rune Gråbæk
rune

Jeg bruger denne blog som refleksionssted for mine tanker omkring min daglige praksis i job som pædagogiskUdviklingskonsulent med fokus på IT didaktik i Greve kommune.
Derudover er denne blog et sted hvor jeg deler, måske, brugbar viden om IKT, IT, Teknologi, SoMe etc.
Samt bloggen er også det steder jeg deler mine tanker om mit Masterstudie, Master i IKT og læring, på AAU 2017-2019

Jeg ser mig selv, som rolig, velafbalanceret, god til at arbejde struktureret og en person som gør tingene færdig når jeg er begyndt på dem. Jeg er fleksibel, arbejder selvstændig og er initiativrig, og jeg tør godt, at følge den skæve ide som kan give bonus på den lange bane. Jeg er optaget af hvordan pædagoger, lærer og andre fagpersoner opnår tilstrækkelig viden og kompetencer til, at skabe gode og mening skabende læringsmiljøer og legemiljøer for det enkelte barn lige meget hvilke udfordringer barnet er i.

Derudover er jeg optaget hvordan man inddrage nye digitale og teknologiske værktøj på en didaktik og meningsfuldt måde i undervisningen og i dagtilbuddene. Så børn og voksne i eksperimenterende fælleskab bl.a. kan opnår kompetencer indenfor 21-centry skills.

Greve Kommune
2/ 2018 – 

Udviklingskonsulent med fokus på IT didaktik i Greve kommune

Ringsted Kommune
11 / 2014  2/ 2018

Pædagogisk udviklingskonsulent for IT og læringsmiljø

Jeg arbejder med følgende opgaver i et team: Kompentenceløft i dagtilbud og skoler ift, teknologi (skoletube, børnetube, kodning, robot, iPad, APPS, goPro etc.) hvor vi tager udgangpunkt fra de kompentencer der er til stede hos det enkelte dagtilbud eller skole. Derefter bygger vi workshoppen op med didaktiske og pædagogiske tilgange til teknologi.

Jeg arbejder med innovation og de processer der ligger bagved.

 • Didaktisk design,
  21st Century Skills,
  Web.2.0 ressourcer
  “digital” dannelse i skole og dagtilbud.
  Udmøntelse af KLs burgerportalsinitiativ til en samlet løsning i 0-16 år
  MDM Lightspeed (iPad)
  Office365
  ITslearning (0-16 år)
  Intra-dagtilbud (0-6 år)
  Online samling af digitale læremidler
  Mobilize-Me som inkluderende redskab
  APP writer
  Skoletube og Børnetube
  Office 365
  Netværk på tværs af dagtilbud
  Netværk på tværs af skoler
  Implementering af teknologi på 0-16 år
  Workshops for pædagoger didaktisk og pædagogisk IT
  Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i skolen og dagtilbud
  Robot teknologi med NAO
  Dash and Dot
  Sphero
Thoughts About Coffee
09 / 2010 Present
Blogger

Jeg blogger om stort og småt indenfor kaffens verden, læs mere på www.cafezinho.dk. Min blog er bygget på Wordpress platform

Klubben Holme Søndergård
01 / 2010 10 / 2014
Social Educator

Specialpædagog, Udarbejdelse af status udviklingsplaner beskrivelser, TSK forældremøder, tværfagligt samarbejde, medicinhåndtering, ungdomsliv, drengegruppe, weekend koordinator, bestyrelsesmedlem, kontfilkthånderting, krop og bevægelse og diverse løse pædagogiske ansvarsområder. Intern koordinator for min arbejdsgruppe.
Vedligeholdes af alt IT udstyr/hardware (iPad, computere, bærebare, active board, smartboard, hjemmeside, elektronisk udstyr) og software (progrogrammer, APPS ETC) Deltager i trivsel grupper, iværksætter lokal fremmende trivsel initiativer

Ud over dette vedligholdte jeg klubbens hjemmeside, wordpress, og IKT/IT ansvarlig. I den forbindelse er jeg utrolig optaget af hvordan kan inddrage IKT/IT i den pædagogiske praksis, som inkluderende redskaber.

Jeg afholdte iPad kurser for forskellige daginstitutioner under min ansættelse hos klubben Holme Søndergård