seminar

Farten er det blevet et vilkår?

Sidder i toget hjem efter 3 dage i Aarhus (Danish for progress), ja, det må man sige det var for mit vedkommende en progression;-) 

Der har været knald på, torsdag og fredag hvor vi blev introduceret til interaktionsdesign med Jannie Nielsen fra CBS, om lørdagen var tempoet knap så højt?
Forløbet de 2 dage har været hårdt presset af tid og minus ”breaks” selvom Jannie argumenterer for emotions og det fysiske i design processen, dog blev det glemt i farten torsdag og fredag.

Dog synes jeg det er fedt at barren bliver hævet ift. mit eget teoretiske grundsted;)
Ift. til farten, som alle snakker om, er jeg delt i min egen opfattelse, er jeg blev immun overfor fart?
På den ene side;
Breaks er og blive vigtige for, at der kan dannes nye kognitive forbindelser og lagres ny viden.
På den anden side;
Det afspejler jo bare den virkelighed jeg kommer fra, kravene er store/farten høj/forandringen endnu hurtigere… Ressourcerne er et tilbage vendende spørgsmål, som for indvirken på farten og arbejdspresset på den enkelte.  

Mon det er et vilkår…. Når man vil det hele på en gang? (og hjælper teknologien til udfordringen ift. der er en hulens masse notifikationer hele tiden, hvis man ikke har taget et aktivt fravalg) 

Jeg har ikke beskæftiget mig med interaktions design i en teoretisk kontekst før, og jeg er VILD med det! – Jeg har før været med til, at design noget, komme med feedback været en del af processen uden, at være bevidst om det – Så det er fedt med den teoretiske baggrund også!
Det var super cool, at få lov at afprøve en (re-)designprocess og lave mockups… 

Det bliver et modul der sætter farten op, samtidig med jeg begynder på job igen efter barsel…
SÅ jeg holder fast i bordkanten og sætter min lid til stramkalenderstyring og god kaffe!   

Et opslag delt af Rune Gråbæk (@digitalpadagog) den

Fredagen sluttede af med et spændende oplæg af Rikke Toft Nørgård, omkring leg og playfulness.
Hun præsenteret os for en teoretisk indsigt i legen! Og igen jeg, kan kun råbe YES mere playfulness flere steder i organisationen. 

Men det er svært at komme igennem med i organisationer der strukturelt er bygget på en bestemt måde i en bestemt kontekst…
Men som Rikke gav udtryk for (og jeg også mener) så lad os starte i det små, og evt. benævne det som noget andet der mere spiseligt flere steder i organisationen.  

Så nu er jeg/vi i gang med andet kernemodul og 1 valgfag…
Så jeg spænder hjelmen og bestiller rigeligt med god kaffe;o)  

Lørdagen gik med opstart af valgmodul 1, Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme, som faktisk først starter i december, så der er jeg mere rolig?   
Her arbejdede vi med fremtidsværksteder som redskaber det er en spændende metode, som jeg har stødt på før (men igen, ikke arbejdet med i en teoretisk kontekst).  – Og så minder den om opbygning af GRID  EdCamp på nogen punkter, mon man kan koble nogen elementer sammen?