iPad 2.0

iPad 2.0

I har været igang længe med iPad som pædagogisk redskab, I har godt styr på iPads egenskab.
Men hvordan kommer I videre? Denne workshop hjælper jeg til, at kvalificere jeres arbejde med iPaden endnu mere, og blive endnu skarpere;)

Specialpæd iPad

Specialpæd iPad

Arbejder I på special pædagogisk tilbud?
Har I brug for ny inspiration til hvordan man kan inddrage medier, teknologier og iPad i speicalpædagogisk praksis?

For forældre

For forældre

Hvorfor skal iPaden, robotter eller anden teknologi være en del af mit barns institution?
Hvorfor er det, at pædagogerne skal bruge tid på teknologien?
Sådan understøttes teknologiens indtog i institutionen

LightSpeed

LightSpeed

Skal I til, at få styr på jeres iPads på skolen eller i kommunen?
Har I brug for hjælp til at udrulle LightSpeed i jeres kommune eller på jeres skole?
Jeg kan hjælpe jeg DEP, VPP og MDM løsningen LightSpeed

Børn og Robotter

Børn og Robotter

Skal I til, at bruge robotter stifte bekendtskab med kodning i børnehøjde?
Men er på bar bund, så book et par timer hvor vi i fællesskab stiller skarpt på kodning og robotter set med fra et pædagogisk synspunkt:)

Børn og naturen

Børn og naturen

Hvordan kommer iPaden, teknologien og andre medier med i natur rygsækken? I lærer hvordan teknologien og iPaden kan understøtte den læring og leg der foregår i naturen.
Så bliver mikroskoper, kamera, apps en del af naturrygsækken

Green screen

Green screen

Hvordan inddrager man Green Screen i undervisningen, eller i dagtilbuddet? Hvordan fortæller man "live fra jordens brændpunkter eller hvordan kravler man igennem portalen til Alice i eventyr land?

Video i praksis

Video i praksis

VIdeo er ikke bare video...
Video er både et pædagogisk redskab med, og sammen med børnene. Men video er også en måde, at dokumentere sin egen pædagogisk praksis på.

Go PRO

På denne workshop opnår I kendskab og praksis erfaring med GoPro
Så I kan lave forskellige produktioner med GoPro kamera. 
Derudover genskab til behandling af video på forskellige måder. Det perfekte workshop for at komme igang

QR-løb og iPad løb

QR-løb og iPad løb

Didaktiske overvejelser bag et QR-løb og pædagogiske begrundelser bag et QR løb, eller andet løb i det fri, hvor iPaden bliver brugt, som virkemiddel. I bliver fortrolige med QR-koder, sådan laves de, så læses de, der ligges de.
I bliver klogere på hvad Aurasma er