Holdning

Klar til 2 år på MIL

Her lige inden sommerferien kan jeg konkludere, at det er længe siden, alt for længe, jeg sidst har skrevet et indlæg!

Men jeg må også indrømme der er skete meget, jeg har skiftet job til Greve kommune, hvor jeg sidder med det samme som jeg gøre før IT, Teknologi i en pædagogisk og didaktisk kontekst:-)
Men det, at skifte job midt i 2 semester på MIL og lige før 1. årsprøven, er hårdt der er mange ting man skal lærer på ny både på arbejde og studie.

Men jeg må også sige, at jeg har lært rigtig meget på det sidste halve år hvilket har været godt for min faglige og personlige udvikling.

Jeg har skrevet flere politiske sager, afprøvet evalueringsmetoder i praksis, begyndt at lære at skrive akademisk (selvom der er langvej i nu), og mange andre ting.

Omkring det akademiske, så ved jeg også jeg har et stykke vej i nu, men det at samarbejde igennem Google Suite med en studiegrupper der sidder langt fra hinanden er en utrolig givende opgave! – Det har sku været fedt at opleve, at vi kunne gå fra det blankepapir til en “velskreven” opgave 12-14 uger senere. Fedt!

Jeg sidder her dagen før ferien 2018, og konkludere, at det kommende skoleår bliver hæsblæsende.

Der skal udrulles en ny 1:1 strategi i Greve med både Chromebooks og iPads, samtidig med der skal deltages i diverse andre projekter i kommunen. Samt det der Master studie skal færdig gøres!

Men hold op jeg glæder mig!

 

Men nu først sommerferie med familien… Også starter et utroligt spændende år sådan rent fagligt!

MIL og HCI-lifecycle…

Så nærmere vi os julen og afslutningen på år 2017, på MIL uddannelsen afleverede vi tidligere i december en opgave omkring HCI-lifecycle på andet modul. (Vi bestod opgave – jubiii…)
Omkring selve modulet og i opgaven kom vi bl.a. omkring forskellige aspekter i HCI

 • inspiration og undersøgelse
 • Test og evaluering
 • Idegenerering og konceptualisering
 • Design og prototyping

HCI

Hvordan det spiller sammen med forskellige teorier bla. Bruners teori om narrativer og socialkonstruktivistisk forståelse, derudover brugte i Arnheim forståelse af brugerens subjektive perception af det visuelle.

Denne viden om Arnheim, er noget som jeg tænker er utrolig vigtigt i arbejdet med digitale platforme og dens udformning.

Derudover vi en indsigt i Polyanis teori om tavs viden, som forefindes alle steder i samfundet.

Vi stiftede bekendtskab med MindTape som metode til, at afprøve/teste en prototype eller eksisterende produkt – En meget brugbar metode i mit daglige arbejde, kommer helt sikkert til, at bruge denne metode igen:)

Jeg synes denne ny viden og indsigt på andet modul er sindsygt god, som man nemt kan inddrage i sin egen praksis, især viden om HCI og mindtape

Udover denne opgave det stadigvæk super fedt, at gå på MIL, selvom det i perioder er super svært at få det hele til, at gå op i en højere enhed!
Med familie herunder 2 små børn, job (hvor der også sker lidt, jeg skifter pr. 1.2.2018 til nyt job) og selv studiet til tider kan tage alle aftner på en uge:)

Men grundlæggende hvad gør det ? 😉

Når børnene sover og roen sænker sig i huset, så sætter jeg mig med bog fra studiet eller et laaangt skypekald til studiegruppen – eller stener fjernsyn ? Bare man husker, at holde fri i weekenderne –  og sætte pris på ens familie!

 

Så rigtig glædelig jul og godt nytår!

Billeder NEJ tak! Alle har ret til privatliv!

Her til morgen mellem morgenmad og tandbørstning legede vi med legetøj på gulvet i en kombi med smartphonen.
Efter lidt tid tager jeg et billede af min datter på 5 år for at sende til mama, det første min datter siger:
”Far jeg vil ikke have det billede! – SLET det” (Billede var ganske normalt).
Jeg slettede det sammen med hende med det samme!

 

Det snakker ned i det som jeg og mange andre snakker om, spørg nu børnene!
Børnene skal lære det, de kan sagtens tage stilling til de billeder der bliver taget af dem.
Indvi dem, spørg dem om de vil have nogen bestemte billeder… (der bliver taget mange billeder)

Vi fik en lille snak om, at børnene har ret til privatliv også når man 5 år eller endnu yngre!

Så jeg vil opfordre både forældre og institutioner til, at turde tage snakke med børnene om billeder og hvad er gode billede, og hvad er dårlige billeder, og at børnene godt må sige NEJ TAK!

Vi skal lære de kommende generationer hvad god opførsel er mht. at tage billeder og video i den digital verden.

Indspark til at kommme igang

Hvis man har brug for lidt hjælp til at komme i gang, så vil jeg opfordre bestyrelser, pædagogisk personale, forældre eller andre, at kigge lidt på dette materiale fra EMU.dk


Det hele starter i børnehaven så kom ind i kampen, tag snakken og giv børnene lov til, at sige JA eller NEJ inden billede ryger online.

Farten er det blevet et vilkår?

Sidder i toget hjem efter 3 dage i Aarhus (Danish for progress), ja, det må man sige det var for mit vedkommende en progression;-) 

Der har været knald på, torsdag og fredag hvor vi blev introduceret til interaktionsdesign med Jannie Nielsen fra CBS, om lørdagen var tempoet knap så højt?
Forløbet de 2 dage har været hårdt presset af tid og minus ”breaks” selvom Jannie argumenterer for emotions og det fysiske i design processen, dog blev det glemt i farten torsdag og fredag.

Dog synes jeg det er fedt at barren bliver hævet ift. mit eget teoretiske grundsted;)
Ift. til farten, som alle snakker om, er jeg delt i min egen opfattelse, er jeg blev immun overfor fart?
På den ene side;
Breaks er og blive vigtige for, at der kan dannes nye kognitive forbindelser og lagres ny viden.
På den anden side;
Det afspejler jo bare den virkelighed jeg kommer fra, kravene er store/farten høj/forandringen endnu hurtigere… Ressourcerne er et tilbage vendende spørgsmål, som for indvirken på farten og arbejdspresset på den enkelte.  

Mon det er et vilkår…. Når man vil det hele på en gang? (og hjælper teknologien til udfordringen ift. der er en hulens masse notifikationer hele tiden, hvis man ikke har taget et aktivt fravalg) 

Jeg har ikke beskæftiget mig med interaktions design i en teoretisk kontekst før, og jeg er VILD med det! – Jeg har før været med til, at design noget, komme med feedback været en del af processen uden, at være bevidst om det – Så det er fedt med den teoretiske baggrund også!
Det var super cool, at få lov at afprøve en (re-)designprocess og lave mockups… 

Det bliver et modul der sætter farten op, samtidig med jeg begynder på job igen efter barsel…
SÅ jeg holder fast i bordkanten og sætter min lid til stramkalenderstyring og god kaffe!   

Et opslag delt af Rune Gråbæk (@digitalpadagog) den

Fredagen sluttede af med et spændende oplæg af Rikke Toft Nørgård, omkring leg og playfulness.
Hun præsenteret os for en teoretisk indsigt i legen! Og igen jeg, kan kun råbe YES mere playfulness flere steder i organisationen. 

Men det er svært at komme igennem med i organisationer der strukturelt er bygget på en bestemt måde i en bestemt kontekst…
Men som Rikke gav udtryk for (og jeg også mener) så lad os starte i det små, og evt. benævne det som noget andet der mere spiseligt flere steder i organisationen.  

Så nu er jeg/vi i gang med andet kernemodul og 1 valgfag…
Så jeg spænder hjelmen og bestiller rigeligt med god kaffe;o)  

Lørdagen gik med opstart af valgmodul 1, Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme, som faktisk først starter i december, så der er jeg mere rolig?   
Her arbejdede vi med fremtidsværksteder som redskaber det er en spændende metode, som jeg har stødt på før (men igen, ikke arbejdet med i en teoretisk kontekst).  – Og så minder den om opbygning af GRID  EdCamp på nogen punkter, mon man kan koble nogen elementer sammen? 

Kolbs læringscirkel og implementering

Når jeg er rundt i forskellige dagtilbud (0-6 år) spørges jeg ofte om hvilken teknologi jeg synes der er bedst…
Det kan jeg hurtig svare på ”jeg ved det ikke hvad der er BEDST ”, men spørgsmålet er vel nærmere hvad vil det enkelte dagtilbud?
Fordi det jeg synes er godt til dagtilbud 1, virker nødvendigvis ikke i dagtilbud 2 osv.
Fordi dagtilbuddene er forskellige og har brug for forskellige teknologier, til forskellige miljøer.
Derudover kan jeg se, at meget af den teknologi der kommer ned (og ja NED) i dagtilbuddet kommer fra skolen (derfor ned), og nogen gange eller nogen steder ligner det en ”tvangs” digitalisering, dog skal det siges, at der findes meget spændende og relevant teknologi til dagtilbud.

Hvordan får vi disse digitale teknologier til at give mening for børnene også personalet uden at vi sætter alt for meget fokus på det målbare fordi børnene skal vel lege? 😉

Mit bud er, at man tør lege med teknologien med børnene og børnene i mellem – Så børnene kan forblive børn, og blive i deres legeunivers – sker implementering af teknologien nemmere…
Samt, at man som institution er tydelig hvad er man vil med teknologien.

Udgangspunkt i Kolbs læringscirkel

Men hvis vi nu tager udgangspunkt i Kolbs læringscirkel, som tager udgangspunkt i en erfaringsbaseret læring i en process orienteret tilgang.

Så kan børnene starte ved ”aktiviteterne og eksperimenterne” og efter følgende bevæge sig rundt i cirklen igennem dialog med pædagogerne og evt. forældre.

Pædagogerne kan så starte et af de andre steder, og være en dynamisk process hvor de hopper lidt frem og tilbage, alt efter hvilken ”erfaring”, ”refleksion og eftertænksomhed” samt ”begrebsdannelse” de forskellige pædagoger har.

Det vigtigt at denne implementering eller læring af nye pædagogiske værktøjer knyttes tæt sammen med institutionens pædagogiske ramme.

Så er der plads til forskellige hastigheder af tilegnelse af den pædagogiske rammer for teknologien men også for selve teknologien.

Grundlæggende handler det vel om at lade teknologien blive en del af børnenes univers, lad det blive en naturlig del af børnenes verden, og det  kan vi starte ved at lave nære praksis forløb hvor børnene eksperimentere og udforsker.

Lærer man igennem forbud?

I kølvandet på en debat på studiet om ”digital dannelse?  Og denne uges debat om mobiltelefoner eller ej i skolen;-) Her til aften, torsdag d. 28.09, i Deadline var det blevet tema efter diskussionen har kørt på tv2 bl.a.

Vil jeg lave dette indlæg…

Dette forbud er et meget godt og konkret eksempel på hvordan udfordringerne med dannelsen kan udfordre vores digitale forståelse nemlig når skolen fjerner elevernes mobiltelefoner i skoletiden.

Der er mange tanker der kan sættes i gang når man hører dette…

Men jeg tænker, at grundlæggende berører dette en udfordring ift. dannelse af eleverne. Denne dannelse skal starte når børnene begynder i skolen (eller endda før).
Så pædagoger, lærer og skolen skal sætte det på dagsorden, og starte en kultur hvor børnene bliver dannet til, at kunne håndtere læringsmiljøer og frirum med og uden smartphone – uden det bliver en forbudt element.
Så eleverne er undervisningsparat, klar til opgaver samt det er frihed under ansvar senere hen, og klar på at indgå sociale fællesskaber online og offline.

Men andre ord mener jeg at dannelsen skal ske gennem dialog, så vi bliver dannet til, at kunne håndtere nye teknologier i læringssammenhænge, og så eleverne bliver dannet i 2017

Så lad os tænke mobilerne ind i læringsdesign og i uddannelserne, lad os omfavne dem og give eleverne ro når det giver mening.

Kan forbud overhovedet forenes med den danske pædagogiske og didaktiske tilgang til uddannelse…

Et par andre ting man kunne overveje hvis man bare forbyder smartphones (eller en teknologi)

Hvis vi fjerner mobiltelefonerne, hvad så med de elever som er afhængige af hjælpen fra smartphone. Bliver de så ekskluderet af gruppen fordi de igen bliver ”særlige” hvis de beholder smartphonen. Eller bliver de ekskluderet hvis de ikke har hjælpen?

Hvem har ansvaret for at danne børnene til at håndtere medier/teknologier skolen eller forældrerne?

Hvis det er en begrænsning af notifikationer ? Og eleverne arbejder på 1:1 Enhed, eller bare på en PC/MAC/iPad, kommer notifikationerne så ikke der?

Eller kommer notifikationerne på deres smartwatches?

Sætter OER nye krav til underviseren?

Kender I OER (Open educational resources)?
Jeg kendte godt OER før jeg begyndte på studiet, men var ikke klar over, at det var endnu en forkortelse, som man burde kende;)

Lige meget hvor man arbejder så har man nogen “tvangs” værktøjer, dvs. de værktøjer som ens arbejdsgiver (dagtilbud/skole) siger man skal bruge. Det kan f.eks. være O365, googleAPPS for education, AppWriter/CD-ord, LMS etc. bare fordi man skal bruge dem gør det ikke læreren/pædagogen til ekspert i programmet. – Men der forventes evt. at læreren/pædagogen ved hvad programmet er for en størrelse, kan logge ind og “klare sig”.

Når man så begynder, at åben op for, at der også kan bruges OER i daglig praksis, sætter det nogle nye udfordringer til den enkelte lærer/pædagog. Nye programmer som sætter større krav til den enkelte…

 • Hvor er dataen henne der laves?
 • Hvordan kommer eleven på? (har du din en mail)
 • Alder på brugeren af programmet?
 • Flere digitale kundskaber og færdigheder
 • etc.

Så måske i stedet for, at have fokus på “sæde til røv” undervisning, hvor medarbejderen tilegner sig viden om “knapper”, ja, altså den undervisning hvor man guider og fortæller om programmet. Kan man lave et nyt fokus i teknologi implementeringen.
Og “sæde til røv” undervisningen kan evt. laves som videoguides. 

Nyt fokus

Så kan det være man skal sætte mere fokus på pædagogernes/lærernes måde at tilegne sig ny teknologi og måde de tilgår nye digitale og teknologiske udfordringer på. – Altså få lærerne/pædagogerne til, at reflektere over deres egen metalæring når man snakker digital implementering.
Være nysgerrig på hvordan deres læring er ift. at lærer nye teknologier.
Samt der skal mere fokus på formålet med de enkelte programmer, og hvad der kan  produceres samt skabes med de forskellige teknologier. – Så det giver mening for den enkelte medarbejder.
En side bemærkning så skal der indarbejdes metoder hvorpå updates af programmerne ikke vælter den enkelte. 

Derudover skal elevernes digitale potentiale og kompetencer mere på banen de kan hurtigere tilegne sig nye værktøjer, og dermed lære fra sig.

Om det er OER der gør dette – ved jeg ikke, men det var der tanken startede;) og OER åbner op for brugen af mange flere programmer og dermed italesætter denne udfordring.

Behøver man respons/dialog på bloggen?

Som jeg skrev om i fredags er jeg startet på Mil (master i IKT og læring) på AAU, efter et super inspirerende seminar torsdag, fredag og lørdag er jeg kommet hjem med nye tanker omkring IT, IKT, teknologi, medier, kommunikation etc. etc.
Det er spændende og udfordrende på en og samme tid, at være i en proces hvor noget af det jeg har gjort længe f.eks. at blogge, ikke kun her men også på cafezinho.dk, og deltage i og skabe online læringsfælleskaber, her tænker jeg på twitter og andre SoMe, lige pludselig bliver sat ind i en læringskontekst.

F.eks. at læringen foregå i dialog altså bloggen er en social konstruktivistisk konstruktion hvor man ligger op til debat, dialog og socialt “online/digitalt” sammenspil.
Men hvad betyder det så, at bloggen f.eks. er tom for kommentar uge efter uge, lærer man så slet ikke noget? Eller bliver læringen en overfladiske læring, som ikke bliver forankret i egen praksis, fordi den er tom for dialog?

Eller er det bare en tillært praktisk læring?  => at egne tanker og ideer bliver grounded igennem den skriftlige gjorte fortolkning af det lærte igennem f.eks. bloggen?

Eller er det grundlæggende “bare” den fede læring man opnår, nemlig at tillade sig at metareflektere over sin egen praksis ved at skrive om det, samt invitere folk ind i den indre dialog 😉
Som evt. kan ende med at blive en ydre dialog igennem kommentarsporene på bloggen:)

Derfor bliver det spændende at følge hvordan min egen læring udfolder sig på denne blog når jeg begynder at koble teori med min egen it didaktisk praksis.

Studerende på master for IKT og læring

Sidder i toget mod Aalborg og fundere lidt over hvordan de næste par år bliver, som studerende på et masterstudie i IKT og læring (MIL)  på Aalborg universitet.
Et studie jeg har glædet mig utroligt meget til, at komme igang med:)

Der er mange praktiske ting der skal falde på plads de næste par år både sådan arbejdes mæssigt og privat.
Men jeg har fast tro på at det nok skal gå, fordi jeg har en fantastisk opbakning af konen og børnene! – og mon ikke der er sammenfald i studie og det arbejdsmæssige…

Jeg håber og tænker at studiet er med til at forankre min viden om IT, teknologi og implementeringer af selvsamme. Og at jeg får flere værktøjer til, at blive skarpere på hvordan teknologi og IT påvirker forskellige læringssammenhænge.

change_thoughts

Men noget der er sikkert og vist, er at vi skal lege selvom vi arbejder med medier og teknologi.

Jeg har nogen overvejelser omkring hvordan jeg kan fastholde min tanker fra studiet…

 • Skal jeg lave  en vlog?
 • Skrive mange indlæg (så derfor har jeg delt MIL indlæggene fra de andre indlæg på bloggen, by the way “at have en blog er en del af studie;)” )?
 • Skal jeg lave lydoptagelser af mine tanker omkring dette studie?   
 • etc. etc.

Et par ting er sikkert, jeg kommer til at tweete om mine tanker, ideer og overvejelser og glæder mig/ser frem til gode debatter på twitter… (bliv klogere på twitter)

Instagramme fra mit liv som studerende;) Da jeg jo som altid bare instagrammer fra mit liv #bagskærmen

Lad nu bare børnene lege!

Min familie og jeg nyder sommerferien i Brasilien:)
Dette betyder at datterens (hun er 5 år) sproglige kunne evt ikke ville række til at lege (vil nogle tænke)
Men hvem siger at sprog kun er det verbale?
Nej sprog er så meget mere:) det handler om mimik, flagrende hænder, det at turde, at prøve at udvikle sig til et selvstændigt menneske!

Vi har nu gentagende gange oplevet, at der findes relationer på tværs af kulture, sprog, hudfarve, etc. etc.
Fx. I Gatwick et par tudser og Wupti en ny ven en ny ven fra Iran;)
I flyveren, gemmeleg med pigen fra Spainen foran imellem sæderne:)
Her i Brasilien, har hun fået en god ven som vi mødes med på stranden… de leger fange, Kongens efterfølger… når de sidder selv prøver de på engelsk og det virker fordi de bare vil lege:)

IMG_0483

Og ja, jeg ved godt at ikke alle børn bare kan, og nej det kan vores datter heller ikke, men vi har hjulpet hende på vej!
Startet legen op hjulpet med, at oversætte men efterfølgende trukket os igen. Lige som vi evt. Ville gøre derhjemme.

Når det lykkes at opretholde den gode relation uden verbalt sprog kan vi se at vores datter vokser:)

Grundlæggende viser det sig, at alle bare gerne vil LEGE!
Uanset hvor de kommer fra og hvilket sprog de snakke, det handler bla om legestemninger og det at spejle sig i andre;)
Igennem legen kommer børnene tættere på sig selv og hinanden de lærer noget om andre;)

Så jeg vil opfordre til, at giv rum og tid:) så finder børnene legerelationer – måske med lidt start hjælp.
Så smid jeres hæmninger over bord (altså de voksne) og vis børnene vejen, åben munden og kommunikere med de lokale på jeres ferie så børnene ser at mennesker vil hinanden det bedste:)

Og som den gamle sang synger “der kommer altid en ven og pige til?”

God sommer og lad nu børnene lege!

ps. Fange på portugisisk hedder “pegar pegar”?

1 2