APP

iPad og bevægelse?

Noget, som mange er optaget af er hvordan børnene bliver animeret til, at bevæge sig mere! Med eller uden teknologi!

Det er noget jeg regelmæssigt bliver spurgt om ”kender du ikke en APP der kan få mit barn til, at bevæge sig noget mere?”.
Spørgsmålet bliver både stillet af venner, familiemedlemmer og folk jeg møder i forskellige professionelle sammenhænge.

Det hurtige svar vil være ”nææææ… gå en tur eller tage en omgang død eller helved (fodbold til 1 mål)”, men selvfølgelig er der APPS der kan understøtte børnenes leg hvor børnene bruger iPaden som legemedie.
APPS, hvor børnene hurtigt kan komme til at bevæge sig enten i fritiden eller i dagtilbuddet/skolen.

Den hurtige læsning er, at inddrage kameraet i legen med børnene:-)

  • Kamerafange
  • Jagten efter… Farven gul, legetøjet
  • Gæt et sted
  • Skypegemme
    • Hvad leger du?

En af de APPS jeg ofte henviser til fordi det er nemt og hurtigt at komme i gang er APPEN WOOP (findes både i play store og APP store), og nu kan man jo henvise til APPen Pokemon Go, som har taget Danmark med storm, sidste sommer.

APPen er lavet i samarbejde imellem de forskellige spejdere vi har i Danmark, og jeg må sige at APPen faktisk er rigtig god. (selvom jeg ser nogen udviklingspunkter)

I app kan man hurtig og nemt oprette et profil, enten via Facebook eller ved brugernavn.

Så er der 2 forskellige spil, det første spil hedder ”Bombe” her skal man videre give en virtuel bombe til den nærmeste person ”virtuelt” via. APPen.

Det er ikke den funktion jeg bruger allermest

Jeg bruger derimod ”jagt”, hvor man kan oprette GPS løb ved, at trave en tur ligge nogen virtuelle poster, hvor man så kan tage et billeder, lave et spørgsmål og give 3 svar muligheder.
En nem og hurtig måde at børnene kan lave løb til hinanden med forskellige temaer, MGP, større eller mindre end, danske fodboldspillere etc.

Så  det handler om, at kridte banen op, hvor børnene må gå når de laver løb til hinanden. – Ellers er det en god underholdning til en familietur i det grønne.

Sofie finder guld i myanmar – WASH APP

I forbindelsen med den internationale læse dag d. 8 septembe 2016, blev UNICEFS nye undervisningsmateriale: SOFIE FINDER GULD I MYANMAR – DET GYLDNE LAND, støtte af af DANIDA lanceret.

I den forbindelse har seje Rikke fra Leg med IT været med til, at lave et fedt digitalt undervisnings materiale, se det hele på Sofieimyanmar.dk

“På hjemmesiden her finder du mange forskellige digitale opgaver om Børnekonventionen, FNs Verdensmål og om landet Myanmar, som er et af de lande UNICEF hjælper med at skabe gode betingelser for børnene.

Der er i undervisningsmaterialet fokus på skolegang, venskaber, trivsel, leg og læring. – alle sammen temaer der er vigtige at sætte fokus på, uanset om man bor i et land som Danmark eller Myanmar. Vi håber I vil få nogle gode timer med arbejdet og nogle gode snakke om de vigtige emner der arbejdes med.”

skaermbillede-2016-09-11-kl-21-06-32

Jeg synes især I skal lægge mærke til alle de fede opgaver der er lavet.
Så vi alle kan lærer noget mere omkring børnekonvektionerne på den fede

APP’en Wash

Ud over dette er der lavet en fed APP (har været heldig og haft en lille finger med i spillet), WASH, som hvor pengene går til UNICEF.
WASH bygger på læring omkring Børnekonventionen, børnenes egen grundlov. Spillet tager sit udgangspunkt i UNICEFs program WASH, hvor der arbejdes med at skabe rent vand til børn i udviklingslande som Myanmar.

I appen skal du skaffe rent vand til børnene i Myanmar ved at lægge rør og skabe forbindelse fra brønden til landsbyen.

Ringsted Kommune er UNICEF By i 2016 og har i samarbejde med Wizkids udviklet appen WASH for at skabe opmærksomhed omkring UNICEFs arbejde og øge kendskabet til Børnekonventionen.

download_on_the_app_store_badge_dk_135x40

De gør det hjemme, hvorfor i BHV?

IMG_3288Har I hørt denne sætning? ”Jamen hvorfor skal vi bruge det (iPad/IT/teknologi)? De (børnene) bruger det der hjemme rigtig meget, og det burde være nok!”.

Dette har jeg hørt primært på 0-6 årsområdet, og det er, desværre, en sætning jeg hører rigtig rigtig meget i perioder! Det er også en sætning, som får mig til at undre mig: hvordan kan man som fagperson bruge argumentet, at børnene bruger aktiviteten (i dette tilfælde IT’et) derhjemme – og derfor skal vi ikke forholde os til den?

Det hurtige, frække og kække svar er ofte fra min siden: ”jamen de leger også med LEGO og tegner der hjemme, skal vi også droppe det?” Det hurtige retur spørgsmål kunne også være ”hvad bruger de det til?”

Ddet er et lige så validt svar/spørgsmål, som det oprindelige spørgsmål, der danner grundlag for en god pædagogisk diskussion og debat med pædagoger og ledere i dagtilbuddene. Men det handler om andre ting…

Først lidt om udgangspunktet:

Institutionen skal afspejle det om givende samfund, og det fremgår af dagtilbudsloven da IT/teknologi ikke direkte er nævnt i læreplanstemaerne:

  • 7 Stk. 3.Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.
    Stk. 4, nævner: samhørighed med og integration i det danske samfund.

Så dagtilbuddene skal skabe læring og udvikling for børnene som sker igennem leg og pædagogiske tilrettelagte aktiviteter i gode stærke børnefælleskaber. Disse aktiviteter skal ruste børnene til deres fremtidige færden i samfundet, og en stor del af denne færden komme til, at være digital! Man kan næsten ikke lave noget i dag uden det involverer end eller anden form for digital teknologi. Kort sagt er teknologi/medier/ etc. er en del af vores samfund og kommende generationer.

Så hvorfor er det at nogen (hvis ikke mange) pædagoger er bange for teknologi, eller bange for at bruge det som værktøj og/eller legetøj?

IMG_3216
Burde pædagogerne ikke i stedet gribe muligheden for at være med, at lægge de første sten i børnenes digitale kompetencer og en dannelse indenfor det digitale? Disse første sten skal ske ved, at alle de dygtige praktikere og didaktikere på 0-6 års området bruger deres faglighed til, at fundere teknologien i dagtilbuddet ved pædagogisk argumentation og et hvorfor.

Det er nemlig det, det hele handler om, at stille sig selv spørgsmålene hvorfor og et hvordan.

Hvis børnene skal opnår kompetencer i ”noget” skal de selv have det i hænderne… Det er børnenes tilegnelse af teknologien;) Institutionerne skal selvfølgelig adskille sig fra hjemmet ved, at sætte det ind i en pædagogisk kontekst, og pædagogerne skal turde lege og udforske teknologien sammen med børnene lige som de gør i skoven, når de tegner eller når de cykler rundt på legepladsen.

IMG_2016Gevinster

En af gevinsterne ved, at inddrage teknologien i pædagogisk praksis er at børnene begynder, at få digitale kompetencer og/eller stifte bekendtskab med det digitale univers i trygge hænder.

En anden gevinst er at børnene bliver fortællere af deres liv i institutionen, så der kommer nogle børnestemmer og -perspektiver i dokumentationen.

Så pædagoger: kom ud af den digitale skygge, og giv børnene teknologien i hånden imens i går foran, ved siden eller bagved og viser, puffer og støtter børnene i deres skridt ud i det digitale.

Samme indlæg ligger på digitalundren

Den nemme dokumentation

Nogen gange skal man ikke opfinde den dybetallerken igen eller gå over åen hvor vandet er dybeste! Nej, nogen skal man bare gribe det nemmeste værktøj der ligger på hylden;)

Når det man har med iPad at gøre så er et af disse værktøjer kamera APPen og muligheden for, at lave en timelapse.
Når man har kamera APPen åben skal man swipe over på ”tidsforløb”, så tager kamera et billede med en bestemt hastighed og sætter det hele sammen til en lille film. – Hvis man bruger kamera APPen har man ingen styring over hvor langtid der skal gå imellem hvert enkelt billede. Vil man have det så skal man prøve en af de mange timelapse APPS der findes f.eks. Lapse It

Denne film kan bruges til forskellige formål i dagtilbuddet kan det f.eks. være som dokumentation af en morgenstund hvor der afleveres en masse børn. Det kan være middagsmaden, eller det kaos og ro pædagogerne har i garderoben når alle børnene skal på legepladsen efter frugt.
Men det kan også være så et element i legen, børnene bygger LEGO, byger huler i skoven etc.

I skolen kan den også bruges, som dokumentation i idræt, i håndværk og design, i biologi når man vil vide hvordan tingene gro.

Det eneste man skal huske er at book iPaden i laaaaang tid, og sætte den til opladning.